نمایندگی دستوا

آکادمی آنلاین استعدادیابی و مهارت‌افزایی دستوا در نظر دارد در راستای هم افزایی گسترش دامنه رسالت خود درحوزه کشف، آموزش و هدایت کودکان و نوجوانان در سطح کشور اقدام به جذب نمایندگان فعال نماید.

  گسترش دستوا در مناطق مختلف ایران از طریق نمایندگی به افراد دارای صلاحیت، باعث می‌شود تا امکانات آموزشی و استعدادیابی بیشتری در دسترس کودکان و نوجوانان سراسر ایران قرار گرفته و به رشد و شکوفایی استعداد، آموزش و مهارت‌آموزی کودکان و نوجوانان کمک زیادی کند.

 لذا در این خصوص از افراد واجد شرایط در تمامی استان‌ها، دعوت به همکاری می‌نماید. واجدین شرایط می‌توانند با تکمیل فرم ذیل و احراز شرایط مورد نظر آکادمی دستوا شروع به همکاری نمایند .