کوچینگ

جلسه کوچینگ چیست؟

جلسه کوچینگ فردی یا سازمانی یعنی کسب درک عمیق تری از چالش ها و یافتن بهترین راهکار مناسب خود شخص که با همراهی یک کوچ حرفه ای به دست می‌آید.

مشاوره

مشاوره تخصصی چیست؟

مشاوره تخصصی تحصیلی ، بیزینس و توسعه فردی

کوچینگ چیست؟

کوچینگ رشته جدید علمی نیست که به یک باره و ناگهانی به وجود آمده باشد. با این حال ظهور کوچینگ در دهه اخیر بوده است که واقعا می توان مفهوم ” کوچینگ ” را در زمینه تجارت و کسب و کار و خارج از محیط ورزشی یا گود مسابقات دید. پیش از ابداع واژه کوچینگ، افراد فعال در این عرصه برای اشاره به خودشان از عناوینی نظیر ” مربیگری “، مشاور، راهنما و گاهی از واژه دستیار استفاده می کردند.

خدمات مشاوره و کوچینگ دستوا

تیم حرفه ای دستوا همراه با چندین کوچ حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. برای اطمینان خاطر شما عزیزان از نحوه ارائه خدمات میتوانید جلسه رایگان با مجرب ترین کوچ های ما را همین الان رزرو کنید و کوچینگ را از همین امروز شروع کنید.

اگر میخواهید جزو  افرادی باشید که در دوره های ما شرکت کرده اند، میتوانید همین امروز در دوره های متنوع آموزشی کوچینگ فرد و سازمانی دستوا شرکت کنید. دوره های تکمیلی آکادمی دستوا به گونه ای تنظیم شده اند که برای آشنایی و یا حتی برای به روز رسانی اطلاعات قابل استفاده هستند.

پس از پایان دوره ها شما میتوانید مدارک بین المللی متنوعی را دریافت کنید. دانش پذیرانی که دوره های ما را میگذارنند مدارکی پس از پایان دوره های ما میگذرانید شامل:

  1. مدرک پایان دوره دستوا
  2. معرفی به سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت دریافت گواهینامه (با قابلیت ترجمه و تایید ILO)
  3. ارائه مدرک سطح یک بین المللی L1
  4. ارائه مدرک سطح یک بین المللی L2

رزرو جلسات کوچینگ

آکادمی دستوا جلسات بسیار باکیفیت و کارامدی در جهت حل مسائل شما عزیزان با دانش کوچینگ ارائه میکند.